AVG-25-05-2018

Privacy

Privacy Policy Nederlandse Reddingshonden Bond

1. Voor Bezoekers

Website:  www.nrhb.nl
Beheer: Nederlandse Reddingshonden Bond

a. Gegevens van bezoekers
Gegevens van bezoekers worden niet bewaard en zijn derhalve niet te herleiden naar een persoon of organisatie.

b. Cookies
De website van de Nederlandse Reddingshonden Bond maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

c. Vragen
Bezoekers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij de Nederlandse Reddingshonden Bond, waarvan de contactgegevens op de website www.nrhb.nl staan vermeld.

2. Voor leden van verenigingen

Website: www.nrhb.nl
Beheer: Nederlandse Reddingshonden Bond
Verenigingen: de NRHB-lidverenigingen
Leden: leden van de NRHB-lidverenigingen

a. Gegevens van leden
Verenigingen beschikken over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, postcode/woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van het lidmaatschap van de vereniging en met als doel aanmelding in de NRHB ledenadministratie op de website.
Bij het inschrijven van examens en wedstrijden worden ook gegevens verzameld, te weten; naam, adres, postcode/woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en de naam, ras, geboortedatum, chipnummer, NHSB nummer en eventuele eerder behaalde diploma’s van de hond.

 1. Verwerking gegevens van leden
  De Nederlandse Reddingshonden Bond heeft als beheerder toegang tot deze persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen de Nederlandse Reddingshonden Bond en de verenigingen en waarin wordt verklaard dat partijen op de hoogte zijn van de wet bescherming persoonsgegevens inclusief de meldplicht datalekken, en zich gezamenlijk zullen inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen.c. Beveiliging
  De gegevens die verenigingen aan de Nederlandse Reddingshonden Bond verstrekken worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

  3. Links naar andere websites
  De website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Nederlandse Reddingshonden Bond (www.nrhb.nl). Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NRHB raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

  4. Disclaimer
  De Nederlandse Reddingshonden Bond is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat bezoekers/leden daarvan op de hoogte wordt gesteld. De wijziging op de website doorvoeren is afdoende.