Alle berichten van Anneke Driesen

Covid-19 protocol examens

Covid-19 maatregelen voor trainingen en examens/wedstrijden NRHB.

De in dit protocol opgenomen wijzigingen zijn alleen voor NRHB examens/wedstrijden die vallen onder de FCI. Het uitgangspunt van dit protocol is de bescherming van de gezondheid, ze zijn alleen voor de duur van de wettelijke beperkingen in Nederland.

Algemeen:

De ID-controle wordt uitgevoerd door één persoon in opdracht van de keurmeester of door de keurmeester zelf. Dit is noodzakelijk omdat als het chipapparaat door verschillende personen wordt gebruikt, deze na elk gebruik moet worden ontsmet. De persoon die de ID-controle uitvoert, evenals de hondengeleider, moet indien nodig een mondbeschermer dragen (als de afstand minder dan 1,5 m bedraagt).

Afdeling A Speuren A en B:

In het speurgedeelte dragen de spoorlegger en de hondengeleider wegwerphandschoenen. Nadat de hond het voorwerp heeft verwezen of geapporteerd, toont de geleider het voorwerp aan de keurmeester. Voor de nieuwe aanzet wordt het voorwerp achter de hond gelegd. De spoorlegger zal de voorwerpen ophalen. Bij Geschiktheid is dit niet van toepassing omdat de geleider zelf het spoor legt.

Afdeling A (Zoekwerk) Vlakterevieren, Puinzoeken, Mantrailen en Speuren:

Verwijzingen:

Bij het beëindigen van de verwijzing houdt de hondengeleider minimaal 1,5 meter afstand van de gevonden persoon. Hij mag de hond in de directe nabijheid van de verwijzing ophalen of bij zich roepen.

Afdeling B (Appèl en hindernissen) Vlakterevieren, Puinzoeken, Mantrailen en Speuren:

Volgen door een groep personen:

Bij het passeren van de groep moet een minimale afstand van 1,5 meter in acht worden genomen.

Met andere woorden, een strakke cirkel rond de personen mag op dit moment niet worden uitgevoerd.

Dragen en overgeven:

Zowel de hondengeleider als de drager zijn verplicht mondbescherming te dragen.

Apporteren:

Bij niveau A: De geleider neemt een eigen apporteervoorwerp mee. Dit dient een gebruiksvoorwerp te zijn zoals in het reglement omschreven.

Bij niveau B: De geleider neemt 3 eigen apporteervoorwerpen mee. Dit dienen 3 gebruiksvoorwerpen te zijn zoals in het reglement omschreven. De meegebrachte gebruiksvoorwerpen moeten van verschillende materialen zijn waarvan 1 van hout, 1 van metaal en 1 van ander materiaal. De keurmeester bepaalt welk voorwerp wordt gebruikt.


Foto

Heeft u nog een leuke foto van een training, wedstrijd of seminar. U kunt deze zenden naar pb7xyl at gmail.com . Wij zoeken namelijk nog leuke foto’s op op de website te zetten.

Update corona nieuws

NIEUWS

Corona update

Vandaag (6 mei) heeft Minister President Rutte bekend gemaakt dat m.i.v. 11 mei een aantal maatregelen worden versoepeld. Deze informatie kunnen jullie in detail lezen op

Voor het onderdeel sport en spel is voor ons (de reddingshondensport) het volgende van belang:

Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.”Eerder is aangegeven dat buitensporten weer zou mogen in groepen van maximaal 10 personen, maar in de informatie van de overheid (zie link) is die beperking niet meer opgenomen. Desalniettemin wil ik iedereen vragen de nodige voorzichtigheid te betrachten als de verenigingen besluiten weer te willen gaan trainen.

E. BogaardsVoorzitter NRHB

Brief van de werkhonden commissie mbt het opstarten van trainingen.brief-CWH-GB-20-040-opstartDOWNLOAD

Geacht bestuur, 

Bij iedere update van maatregelen over het coronavirus (Covid 19), die door de regering op advies van het RIVM wordt gegeven, hopen we dat ook het trainen met onze honden weer mogelijk zal worden gemaakt.        

Het houden van examens en andere evenementen is in ieder geval tot 1 september a.s. niet toegestaan. (actueel 4 mei 2020)

Het opstarten van de sporttrainingen (29 april 2020) voor de jeugd leert ons dat aan dit opstarten een flink aantal beperkingen en maatregelen vasthangen.

Om goed voorbereid te zijn als wij weer “los mogen” is het goed om nu al een soort van protocol op te stellen dat kan worden gebruikt richting handhavers zoals gemeenten en eigenaren van terreinen.

Het NOC-NSF heeft hiervoor een checklist ontwikkeld die verenigingen kunnen helpen om verantwoord op te starten. Deze checklist is te vinden via de links: https://nocnsf.nl/media/2748/nocnsf-corona-checklist_opstarten-vereniging.pdf  en: https://nocnsf.nl/media/2741/sport-weer-opstarten-en-sociale-veiligheid-centrum-veilige-sport-nederland.pdf
Als we ons met z’n allen goed voorbereiden en ons ook houden aan de afspraken, geven we een duidelijk signaal af dat ook wij verantwoord bezig zijn.

Met vriendelijke groet namens de CWH,

Gerard Besselink

Secretaris CWH